کارشناس فروش : ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳ - ۲۶۳۰۵۰۰۱ - ۲۶۳۲۱۹۰۵ - ۲۶۳۰۵۰۰۲ -۰۲۱
مقایسه ی محصول
حدف کردن همه

نوع:

6%فر توکار اخوان مدل F4

فر توکار اخوان مدل F4

کارکرد: برق و گاز

4,793,900 تومان 4,506,000 تومان
6%فر توکار اخوان مدل F5

فر توکار اخوان مدل F5

کارکرد: برق و گاز

4,853,500 تومان 4,562,000 تومان
6%فر توکار اخوان مدل F19

فر توکار اخوان مدل F19

کارکرد: برق

4,969,600 تومان 4,671,000 تومان
6%فر توکار اخوان مدل F20

فر توکار اخوان مدل F20

کارکرد: برق

7,350,500 تومان 6,909,000 تومان
6%فر توکار اخوان مدل F25

فر توکار اخوان مدل F25

کارکرد: برق

7,030,200 تومان 6,608,000 تومان